شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ عالم از غصه و غم هاي عـــلـــي بي خبر است *اهل عالم عـــلـــي از فــاطــمه مظلوم تر است*:'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
@};- :'(
.:آيينه:.
:'(
ساعت ویکتوریا
عشق يعني چي؟
0 امتیاز
0 برگزیده
490 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top