شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ ‏اگه يکي هست كه واقعا دوستش داريد كاري كنيد كه احساس كنه! ??
بله هنر ابراز احساسات رو هر کس نداره....البته به هر کس هم نبايد ابراز احساس کرد. :)
هما بانو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} :) @};-
ساعت ویکتوریا
عشق يعني چي؟
0 امتیاز
0 برگزیده
490 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top