كل عناوين نوشته هاي عاشق و مست و حيرانِ يار

عاشق و مست و حيرانِ يار
[ شناسنامه ]
اخم هاي اول صبح هرکسي يک جور باز شدنيست! ...... شنبه 96/4/10
من از آرامشِ قبل طوفان مي ترسم ...... شنبه 96/4/10
خوبي؟ ...... شنبه 96/4/10
به چشم هايت بگو رجز نخوانند ...... شنبه 96/4/10
براي يک عمر آرام زيستن ...... شنبه 96/4/10
با فلسطين نسبتي ديرينه دارد قلب من ...... شنبه 96/4/10
خورشيد فقط جسم کوچکيست ...... شنبه 96/4/10
هرداغي روزي سردميشود ...... شنبه 96/4/10
فقط براي يک نفر سانسور شده است ...... شنبه 96/4/10
هر چقدر بگوييم مردها فلان! ...... شنبه 96/4/10
  ==>   ليست آرشيو شده ها