شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ امام صادق عليه السلام مي فرمايند: هر کس چهار رکعت نماز بخواند [هر دو رکعت به يک سلام] و در هر رکعت [پس از سوره حمد] پنجاه مرتبه سوره 'قل هو الله احد' را بخواند، اين نماز، نماز فاطمه سلام الله عليها است.
التماس دعا...
mp3 player شوکر
عشق يعني چي؟
0 امتیاز
0 برگزیده
490 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top