شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ از اين به بعد حالت دفاعيه بخودم ميگيرم....
فقط يک چيز مي گويم «مبارک باشه» ديگه خودمو مي کُشَم جلوت سبز نشم چون نمي خوام بخاطر بودن من آزرده خاطر شي ....
ساعت دماسنج
عشق يعني چي؟
0 امتیاز
0 برگزیده
491 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top