بخش های مرتبط
پيام
تسبیح دیجیتال
+ از اين به بعد حالت دفاعيه بخودم ميگيرم....
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
فقط يک چيز مي گويم «مبارک باشه» ديگه خودمو مي کُشَم جلوت سبز نشم چون نمي خوام بخاطر بودن من آزرده خاطر شي ....
تسبیح دیجیتال